Vi är alltid intresserade av kunniga personer med nya skapande idéer.
Fyll i och skicka in ansökningsblanketten så att du kan bli en del av vår ständigt växande personal.

Grunduppgifter

Efternamn:*
Förnamn:*
Adress:*
Postnummer:*
Ort:*
Telefon arbete:
Telefon hem:
E-post:*
Födelseår:

Utbildning

Folkskola
Grundskola
Student
Grundläggande yrkesutbildning, vilken?
Examen, vilken?
Yrkeshögskola
Högskola

Övriga skolor och kurser, genomförandeår

Språkkunskaper

(1 = inga, 5 = utmärkta)
  1 2 3 4 5
Finska
Svenska
Engelska
Tyska
Franska
Ryska

Övriga språk, vilka? Muntlig och skriftlig färdighet

Specialkompetens

Specialkompetens inom datateknik och informationssystem

Specialkompetens inom teknik eller produktion

Arbetslivserfarenhet

Nuvarande arbetsgivare
Arbetsuppgift
Anställningstid

Tidigare arbetsgivare
Arbetsgivare
Arbetsuppgift
Anställningstid

Arbetsgivare
Arbetsuppgift
Anställningstid

Arbetsgivare
Arbetsuppgift
Anställningstid

Beskrivning av arbetet

Vilken typ av arbete söker du?
Fast heltidsarbete
Fast deltidsarbete
Visstidsanställning
Sommarjobb
Praktikarbete
Jag kan arbeta:
Dagtid, från kl
Kvällstid, från kl
Skiftarbete
Veckoslut
Nattarbete
Vad som helst passar

När kan jag börja?


Övriga önskemål angående arbetet


Varför vill du byta jobb/orsak till eventuell arbetslöshet

Bifogade filer

CV, fritt utformad ansökan eller andra bilagor


Bildsäkring/Captcha

Skriv in bokstäverna nedan i inmatningsfältet


   

All information behandlas strikt konfidentiellt.