Systemet är modulärt i tre dimensioner och passar utmärkt för att konstruera flexibla skåp för fördelnings-, styr- och automationscentraler. Cellcentralen kan byggas en- eller tvåsidig, utgångsenheterna kan antingen vara fasta eller utdragbara.

Hämta produktkort »

Lågspänningscellcentraler

Både horisontella och vertikala skenor kan anslutas till cellcentralen. Skensystemet kan monteras på valfri höjd, antingen i centralens mitt eller bakre del. Om skensystemet monteras i mitten, kan inredningen monteras tvåsidigt.

I cellcentralen kan stödisolatorer för lägre strömstyrkor ur serie F (10 x 10–10 x 50 mm) användas, eller stödisolatorer ur serie E (10 x 20–10 x 120 mm) för högre strömstyrkor. Skensystemet kan göras av aluminium eller koppar.

I sockelkonstruktionen kan en kabelränna monteras utmed hela centralen eller enbart vid de önskade fälten.

De typtestade utdragbara utgångsenheterna är enkla att serva och byta ut. Kassettkonstruktionen är ventilerad och låsbar, och det finns ett separat fack för kablar och anslutningar.

Det eventuella tryck som orsakas av ljusbågskortslutning släpps ut på ett säkert sätt genom den öppningsbara takkonstruktionen.

Ta kontakt

Jukka Aimasmäki
försäljningschef
tel. +358 (0)40 351 6615

Alla kontaktuppgifter »