Whistleblowing-palvelu

Finelcomp Oy pyrkii työympäristönä avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen,  jossa väärinkäytöksiä ja vakavia laiminlyöntejä ei pitäisi tapahtua. Peruslähtökohtamme on, että johtajuudelle ja tiimityölle tulisi olla ominaista kunnioitus, selkeys ja terve tasapaino vastuun ja auktoriteetin välillä. Työntekijöitämme kannustetaan kääntymään lähiesimiehen, osastopäällikön tai HR-toiminnon puoleen väärinkäytöstapauksissa. Tällainen ilmoittaminen olisi mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä luottamuksellisesti, eikä siitä saisi koskaan aiheutua kielteisiä seurauksia tiedonantajalle.

Voi kuitenkin olla tilanteita, joissa työntekijä ei tunne olonsa mukavaksi raportoida avoimesti ja suoraan jollekin. Siksi olemme ottaneet käyttöön verkkopohjaisen whistleblowing-palvelun, joka mahdollistaa anonyymin ilmoittamisen korkealla turvallisuus- ja luottamuksellisuustasolla.

Käytämme tähän tarkoitukseen koko Kamic-groupissa whistleblowing VISSLAN-työkalua.

Raportoi whistleblowing-palvelussamme »

Voit ilmoittaa pilliin ja saada whistleblowing-lain mukaista suojaa, jos olet työntekijä, työnhakija, harjoittelija tai konsultti jossakin yhtiössämme tai aktiivinen osakkeenomistaja tai hallituksen jäsen. Se, että olet lopettanut työsuhteesi kanssamme tai että se ei ole vielä alkanut, ei estä sinua ilmoittamasta väärinkäytöksistä.

Jos epäilet väärinkäytöstä, kehotamme sinua ilmoittamaan siitä meille whistleblowing-tapauksena. Sinulla ei tarvitse olla konkreettista näyttöä epäilysi tueksi, mutta sinulla olisi oltava perusteltu syy uskoa, että antamasi tiedot pitävät paikkansa ja että tietojen ilmoittaminen on tarpeen ilmoitetun väärinkäytöksen paljastamiseksi. Whistleblowing-järjestelmää on käytettävä vastuullisesti, eikä järjestelmän väärinkäyttöä suvaita.

Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki epäolennaiset henkilötiedot poistetaan, ja tapausta säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen. Voit pysyä nimettömänä koko prosessin ajan, mikä ei vaikuta oikeusturvaan, mutta sinulla on myös mahdollisuus paljastaa henkilöllisyytesi tiukasti luottamuksellisesti.

Onko sinulla kysyttävää?

Jos haluat lisätietoja siitä, miten käsittelemme väärinkäytösten ilmoittamista koskevia tapauksia, lue koko väärinkäytösten ilmoittamista koskeva politiikkamme.