Käyttäjäystävälliset pienjännitekaapit sähkönjakeluun

Outokumpulainen Finelcomp Oy on erikoistunut palvelemaan keskusvalmistajia ja jakelijoita pienjännitesähköympäristöissä. Nykyaikainen palvelumalli sekä tuotevalikoima konkretisoituvat asiakkaillemme lyhyempinä projektitoteutusaikoina usein hyvin monimutkaisissakin loppukäyttökohteissa.

Avainluvut

  • Perustettu 1988
  • Liikevaihto 17,4 MEUR (2021)
  • Yli 100 työntekijää

Finelcomp on kehittänyt ja valmistanut modulaarisia, komponenttiriippumattomia pienjännitekoteloita kotitalouksien ryhmäkeskuksista raskaisiin teollisuuskojeisiin vuodesta 1992 lähtien. Kansainvälistynyt yhtiö palvelee asiakkaita Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa, ja kansainvälinen liiketoiminta kasvaa jatkuvasti.

Vastuullisuus

Laatu, ympäristö, terveys ja turvallisuus ovat erottamaton osa Finelcompin toimintaa. Finelcompin tuotteet valmistetaan parhaalla taloudellisesti saatavilla olevalla teknologialla ja materiaaleilla Lean-käytäntöjä noudattaen. Finelcomp pyrkii minimoimaan toiminnan ympäristövaikutuksia ja parantamaan pitkän aikavälin kilpailukykyään ennakoimalla asiakkaiden ja viranomaisten asettamiin vaatimuksiin.

Finelcomp on sertifioitu

  • Laadunhallintajärjestelmä ISO9001:2015
  • Ympäristöjärjestelmä ISO14001:2015
  • Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO45001:2018

Finelcomp on sitoutunut noudattamaan eettisiä liiketoimintatapoja ja yhteiskuntavastuuta kaikkien sidosryhmien kanssa.

Pohjois-Karjalassa 6000 asukkaan Outokummussa sijaitseva Finelcomp huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista ja osallistuu aktiivisesti paikallisyhteisöön, pyrkien myös varmistamaan tulevaisuuden työntekijät ja osaamisen.

Outokumpu on tunnettu teollisuusyritysten keskittymästään. Teollisuusyritysten palveluksessa on yhteensä yli 1000 työntekijää.