• Our commitment to you is the driving force behind our name

  • Peace-of-mind through modularity, quality and safety.

  • Our mission is to understand your mission

Tyytyväinen asiakas

Asiakkaan ja loppuasiakkaan tarpeet tunnetaan, pitkäaikaisiin asiakkuuksiin panostetaan ja niitä kehitetään avoimelta kumppanuuspohjalta. Asiakkaalle tuotettu lisäarvo on toiminnan ohjausvoimana. Viranomaismääräykset viedään tuotespesifikaatioihin ja tuotantoon siten, että asiakasarvon tuottaminen ei vaarannu.

Kannattavuus

Yritys on toiminut kannattavasti koko toimintansa ajan ja se on yksi peruspilareista tulevaisuudessakin. Kilpailukykyinen ja tehokas toiminta kasvattaa yrityksen arvoa.

Jatkuva kehittäminen

Yritys on sitoutunut jatkuvaan toiminnan kehittämiseen kaikilla tasoilla. Laadunhallinnan ja    toiminnan kehittämisen aputyövälineenä toimii sertifioidut ISO 9001:2008, OHSAS 18001/2007, ISO 14001/2004 toiminta-, työturvallisuus ja terveys-, ja ympäristöjärjestelmät. Tuotteiden kehittämisessä, myynnissä ja markkinoinnissa yritys pyrkii toimimaan kilpailijoita nopeammin ja tuottamaan niitä enemmän lisäarvoa asiakkaillemme pitäen lisäksi huolta ympäristöstä ja henkilöstöstään.

Yksilön arvostus

Tulevaisuuden menestymisen kannalta tärkein tekijä on oman henkilöstön osaaminen, hyvinvointi sekä motivaatio. Jokainen yksilö kantaa itse vastuuta omasta ammatillisesta kehittymisestään. Yksilöä arvostetaan ja kunnioitetaan.