• Our commitment to you is the driving force behind our name

  • Peace-of-mind through modularity, quality and safety.

  • Our mission is to understand your mission

Kundnöjdhet

Att känna till kundens och slutkundens behov, att satsa på långvariga kundförbindelser som utvecklas genom ett öppet kompanjonskap. Kundens mervärde är verksamhetens drivkraft. Myndigheternas föreskrifter inarbetas i produktspecifikationerna och tillämpas i produktionen utan att kundens mervärde försämras.

Lönsamhet

Företaget har varit lönsamt under hela sin verksamhetstid, och lönsamheten är också en av hörnstenarna för framtiden. En konkurrenskraftig och effektiv verksamhet ökar företagets värde.

Kontinuerlig utveckling

Företaget engagerar sig i att kontinuerligt utveckla verksamheten på alla nivåer. Som arbetsverktyg för utveckling av kvalitetsstyrningen och verksamheten används system för verksamheten, arbetssäkerheten och miljön, som är certifierade enligt ISO 9001:2008, OHSAS 18001/2007 och ISO 14001/2004. Företaget strävar efter att vara snabbare än konkurrenterna när det gäller att skapa större mervärde för kunderna, samtidigt som miljön och personalen vårdas.

Uppskattning av individen

Den viktigaste faktorn för kommande framgångar är att den egna personalen är kunnig, frisk och motiverad. Varje medarbetare ansvarar för sin egen yrkesmässiga kompetensutveckling. Individen värdesätts och respekteras.