• Peace-of-mind through modularity, quality and safety.

  • Our mission is to understand your mission

  • Our commitment to you is the driving force behind our name

Utgångspunkten för Finelcomp OY:s service är att lösa kundernas problem med tunnplåtsprodukter och inkapslingar. Våra lösningar tar hänsyn till att kunderna ska kunna utföra sin verksamhet kostnadseffektivt och ekonomiskt. Företagsledningen har åtagit sig att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att säkerställa högkvalitativ verksamhet och kundnöjdhet, både för externa och interna kunder.

Målet för verksamheten vid Finelcomp Oy är att:

  • produkterna och tjänsterna ska vara högkvalitativa
  • kunderna blir nöjda
  • verksamheten är välplanerad
  • personalen är engagerad och lägger tonvikten vid att skapa kvalitet i hela organisationen.
  • betona den interna kundrollen i verksamheten.

Vi arbetar enligt det certifierade kvalitetssystemet ISO9001:2015
Vi värnar miljön – certifiering enligt ISO14001:2015
Vi uppmärksammar hälsan och säkerheten – ISO45001:2018